Pålogging
Siste bilde i Bildegalleri
Linjalen mot Polaris
Siste kommentarer
Tilkoblede brukere
Det er 0 brukere og 0 gjester på nettstedet.

Sol- og Måneformørkelse

 Solformørkelse i Manavagat i Tyrkia 29.03.2006. Collage. Fotos: Jan Lexander
Bilde: Solformørkelse i Manavagat i Tyrkia 29.03.2006. Collage. Fotos: Jan Lexander

Solformørkelse og måneformørkelse forekommer når de tre himmellegemer (Sol, Måne og Jord) ligger på linje, astronomene kaller denne linjen for knutelinjen. Knutelinjen er skjæringslinjen mellom Jordens og Månens baneplan, disse to planene danner en vinkel på 5 grader. Solformørkelse og måneformørkelse forekommer ca 2 ganger i året ved henholdsvis nymåne og fullmåne. Månen og Solen har tilsynelatende samme diameter på himmelen fordi avstanden til Solen er ca 400 ganger større avstanden fra Jorden og ut til Månen og at forholdet mellom Solens diameter og Månens diameter er også ca 400.

Les undervisningsnotatene om sol- og måneformørkelse.

Nobelprisen for ideene bak CCD-kamera og fiberoptikk

Kilde: http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/medal.htmlI 2009 ble Nobelprisen i fysikk tildelt Charles Kuen Kao, Willard Sterling Boyle og George Elwood Smith.I 2009 ble Nobelprisen i fysikk tildelt Charles Kuen Kao, Willard Sterling Boyle og George Elwood Smith. Halvparten av prisen tildeles Kao for ideen om at rent glass i optiske fibre gir en radikal forbedring av lysoverføringen, mens Boyle og Smith deler den andre halvparten for ideen bak CCD brikken, en bildesensor som baserte seg på den fotoelektriske effekten som Einstein lanserte i 1905. Nobelprisen er gitt i anvendt fysikk for "forskergjerninger som har skapt nye vilkår for vårt daglige liv og har gitt vitenskapen helt nye verktøy å jobbe med", som komiteen formulerer det. Det gjelder ikke minst for astronomien. Agder

Vitenskapsakademiet presenterte årets nobelprisvinnere 01.12.09 på sitt ”Nobelmøte” i Byhallen, Kristiansand. Jeg ble invitert til å holde et kort innlegg om prisvinnere i fysikk.

Artikkel 1 om observatoriet - Åpning av observatoriet

Fakultetet for realfag benyttet anledningen å åpne observatoriet på taket av Niels Henrik Abels hus under Venuspassasjen 8. juni 2004. Dekan Per Kristian Egeberg holdt åpningstalen. Begivenheten ble dokumentert i UiAs nettavis ved informasjonsrådgiver Tor Martin Lien. 

Tarald Peersen og dekan Per Kristian Egeberg venter på livlig observasjonsaktivitet

Artikkel 3 om verdensrommet - Venuspassasjen

8. juni 2004 inviterte Høgskolen i Agder sørlendingene til observatoriet. De skulle få oppleve Venus foran solskiven. Begivenheten startet kl 07:19:30. Det var hele 124 år siden tilsvarende begivenhet har funnet sted. HiA Nettavis ved informasjonsrådgiver Tor Martin Lien dekket begivenheten. Les hans reportasje.

Venuspassasjen på storskjerm i kantina

Litt informasjon om Venuspassasjen i et historisk perspektiv (skrevet av Tarald Peersen). Helt siden 1769 har astronomene benyttet Venuspassasjen og bestemt avstanden fra Jorden til Solen.

Artikkel 2 om verdensrommet - Holmes komet

Kometen Holmes ble observert av UiA-teleskopet 12. november 2007, en rekke bilder ble tatt av komaen og kometens sentrale områder. Kometens posisjon på himmelen ble bestemt og lysstyrken kunne relateres til de kjente stjernene som hadde samme posisjon som kometen 12. november. Artikkelen beskriver kjente kometer og hvordan kunnskap om kometene har utviklet seg. Til slutt tar artikkelen for seg meteorsvermer, disse svermene mener astronomene er ”utbrente” komter som Jorden passerer i løpet av sin årlige rotasjon i verdensrommet.

Kometen 17P/Holms 12. november 2007

UiA-teleskopet: Meade 10”, primærfokus, Canon EOS 20D 4 bilder her addert (Eksponeringstid 4x30 sek).
Komaen er transparent, vi kan se en ”Perlesnor” (nederst til høyre) av stjerner med magnitude på 4. 

Artikkel om Holmes komet

Universmodeller og den vitenskapelige metode

På Xristos, UiA sitt studiesenter på Lesvos i Hellas, har jeg skrevet den første artikkelen i serien om astronomi.

Tre modeller av universet

Tre modeller av universet

Det er umulig for en observatør uten teleskop å observere om det er Jorden som roterer rundt Solen eller om det er Solen som roterer rundt Jorden. På Jorden opplever vi planetene roterer med forskjellig hastighet rundt Jorden. Det er derfor helt naturlig og forstålig å hevde som Aristoteles gjorde for over 2000 år siden at Solen, Månen, planetene og stjernene roterer rundt Jorden og at stjernehimmelen er uforanderlig. Ptolemy måtte forbedre modellen til Aristoteles slik at planetenes retrograde bevegelse kunne forklares. Denne geosentriske modellen av Universet stod ”spikret” fast i over 1000 år. Det var Copernicus startet revolusjonen mot den gamle geosentriske hypotesen, han plasserte Sola i sentrum av planetsystemet og samlet sine ideer og beregninger i en bok han kalte (på norsk): ”Revolusjon på himmelkula”, den ble publisert i 1543. Copernicus fikk ikke gjennomslag for sine beregninger. Den katolske kirken forbød boken i 1616, den ble først frigjort i 1835. Galilei Galileo tok i bruk teleskopet i 1609 og oppdaget at Venus hadde gibbus fase og at Jupiter var et lite solsystem. Disse oppdagelsene irriterte den katolske kirken, boken til Coperineius ble forbudt. Den katolske kirken ønsket å beholde dogmet om at Jorden var i sentrum av Universet.

Hallo verden!

Her kommer det en blogg med astronomiske observasjoner utført på taket til Universitet i Agder og artikler om astronomi.

Venuspassasjene 2004 og 2012

Bilder tatt 8. juni 2004 med teleskopet og webkamera

Venus passerer Solen, observert med webkamera fra UiA observatoriet i Kristiansand 8. juni 2004.

Aktiviteter 2012 - se film

Aktiviteter på Tycho Brahe Observatoriet 6. juni 2012 (film med kommentarer). Neste venuspassasje som er synlig fra Kristiansand er i desember 2125.